Begrijp gedrag.
Versnel transities.
Verbeter de wereld.

Hoe verleiden we meer mensen tot een gezonder en duurzamer voedingspatroon?

Over deze centrale vraag gaat de training ‘Behavioural Design For Good’ dit jaar. Als je de wereld wil veranderen moet je gedrag veranderen. In deze training leer je aan de hand van wetenschappelijke methodes hoe gedragspsychologie werkt en hoe je effectieve gedragsveranderende interventies ontwerpt.

Op donderdag 8 oktober organiseerden we  een webinar over het onderwerp:

Behavioural Design for Good: Hoe jij met radicale gedragsverandering je impact kunt vergroten

In deze live webinar deelden drie experts hun visie op hoe gedragsverandering de nodige transities kan versnellen. Ze deelden hun ervaringen met hoe je dat dan aanpakt als organisatie, om zo jullie impact te vergroten.

Stuur een mailtje naar hallo@bdforgood.org als je de webinar terug wilt kijken.

Bij behavioural design, ook wel gedragsontwerp genoemd, wordt gebruik gemaakt van diverse technieken uit de gedragswetenschappen om menselijk gedrag te beïnvloeden en te veranderen. Dat kan ingezet worden op kleine schaal, bijvoorbeeld bij afvalscheiding op kantoor, maar je kan deze wetenschappelijke kennis en tools ook gebruiken om de grootste complexe uitdagingen van onze tijd te lijf te gaan. De training ‘Behavioural Design for Good’ richt zich elk jaar op een groot maatschappelijk thema.

Voor wie?

Ontdek met collega-wereldverbeteraars hoe je gedragsverandering inzet voor jouw zaak.

Voor iedereen uit de NGO-sector, sociale ondernemingen, belangenorganisaties, adviesbureaus of de publieke sector die bezig is met strategie, bewustwording, beleidsbeïnvloeding en campaigning. Je volgt de cursus samen met deelnemers uit verschillende disciplines, met ieder een eigen kijk op het gemeenschappelijke thema gezonde en duurzame voeding. De één zal dit thema bijvoorbeeld vanuit gezondheid benaderen, de ander vanuit dierenwelzijn, mensenrechten, landbouw, en/of natuur en milieu.

Door het samenbrengen van deze verschillende perspectieven (her)ontdek je wat de unieke bijdrage van jouw en andere organisaties is aan deze opgave. Aan het einde van de cursus heb je een concrete gedragsinterventie ontwikkeld plús een plan van aanpak om de werkwijze in jouw organisatie te integreren. Er zijn nog 15 plekken, dus wees er snel bij!

“In deze training leren we je hoe je gedrag duurzaam kan veranderen. Zo worden campagnes en projecten effectiever. Samen met betrokken NGO's versnellen we de belangrijke transities van onze tijd."

- Marieke Rietbergen -

Jaarthema 2021: Food

We staan met elkaar aan de vooravond van een voedingstransitie. Er is steeds meer bewustzijn dat een meer plantaardig dieet (brood)nodig is. Greenpeace rekende uit dat er in 2050 een wereldwijde reductie van 50% in de productie en consumptie van dierlijke producten en een omslag in de manier waarop we ons voedsel produceren nodig is om de harmonie met de natuur te herstellen. Daarnaast speelt ons voedingspatroon een grote rol in onze volks-ongezondheid. Zo wordt een hoge consumptie van rood vlees in verband gebracht met kanker, hartaandoeningen, obesitas en diabetes.

Over ons

Een wereld waarin we in harmonie met elkaar en de natuur leven. Waar we er een gezonde leefstijl op nahouden. Waar duurzaamheid de normaalste zaak van de wereld is. Een maatschappij waarin iedereen de kans heeft om een menswaardig bestaan op te bouwen. Een wereld waarin mensenrechten gerespecteerd worden.

Er zijn veel NGO’s die zich met hart en ziel inzetten voor deze doelen. De Fred Foundation beoogt harmonie in de wereld. Dit doen we enerzijds door het steunen van externe stichtingen, maar ook door eigen projecten, zoals bijvoorbeeld deze cursus. In ons werk bij de Fred Foundation merken we dat bijna alle grote vragen van deze tijd gedragsverandering behoeven, én dat men nog niet zo goed weet hoe gedragsverandering precies werkt. In gesprek met Greenpeace merkten we dat zij dezelfde vragen hadden, en dit ook bij andere NGO’s herkenden. Samen met gedragswetenschappers van de Hogeschool van Amsterdam hebben we verkend hoe een cursus eruit zou kunnen zien en kreeg het plan voor een ‘leergang gedragsverandering’ meer vorm. De Fred Foundation heeft de ontwikkelkosten van de cursus op zich genomen. DIG en Ideate hebben beiden ook een deel van hun uren gedoneerd. Zo kunnen we een kwalitatief hoogwaardige cursus aanbieden voor een tarief passend bij de NGO-sector.

Bevlogen Behavioural Design Experts

Reint Jan Renes

Dr. Reint Jan Renes is in 2019 benoemd tot lector Psychologie voor een Duurzame Stad aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Hij ontwikkelde samen met Sander Hermsen een wetenschappelijke methodiek om gedragsverandering vorm te geven: Persuasion by Design.

Marieke Rietbergen

Drs. Marieke Rietbergen is oprichter en CEO van Design Innovation Group (DIG). DIG helpt organisaties en de samenleving de transitie naar duurzaam denken en werken te versnellen. DIG doet dit door met behulp van creatieve intelligentie en ontwerpend denken ruimte te maken en wat vast zit vlot te trekken.

Onno van der Veen

Drs. Onno van der Veen is oprichter en partner van Ideate. Ideate is een service design bureau dat zich onder andere richt op publieke vraagstukken rondom mobiliteit, energietransitie en gezond leven.

Programma

De cursus bestaat uit drie blokken verdeeld over vijf cursusdagen. Door het gehele programma heen is er tijd om elkaar en elkaars organisaties te leren kennen. Naast cognitieve groei is de training ook een ervaring om je eigen bewustzijn rondom gedrag te verhogen. Na afronding maak je blijvend deel uit van onze Behavioural Design for Good-community. Zo organiseren we een half jaar na afloop van de cursus een terugkomdag om ervaringen uit te wisselen.

Voorjaar 2021

Blok 1 · Gedrag en praktisch onderzoek naar gedrag

Je duikt in de theorie over gedrag en gedragsverandering. Aan de hand van het Persuasion by design-model leer je naar gedrag en gedragsverandering te kijken. Hoe ga je met vooronderstellingen om, en hoe kun je gedrag onderzoeken? Je past het geleerde direct toe in de praktijk van je eigen organisatie.

Blok 2 · Analyse en gedragsinterventies

Aan de hand van effectieve methodes analyseer je de door jou opgehaalde informatie, en leer je hoe je tot inzichten en conclusies komt. Waar zie je aanknopingspunten voor interventies om gedrag te veranderen? Op dag twee ga je aan de slag met het bedenken, ontwikkelen en testen van prototypes en interventies.

Blok 3 · Testen en plan van aanpak voor eigen organisatie

Je analyseert de door jou geteste prototypen voor interventies en scherpt ze aan. Wat kan je hier van leren, en wat zijn volgende stappen die je kunt zetten? En wat betekent dat voor jouw organisatie? Als deelnemers leer je van elkaars ervaringen.

“Behavioural Design wordt in de commerciële wereld veel gebruikt om je te verleiden producten te kopen. Wij leren je deze wetenschappelijke kennis en tools om de grootste maatschappelijke uitdagingen van onze tijd te lijf te gaan.”

- Reint Jan Renes -

Fred Foundation

Praktische informatie

Elke editie heeft een eigen thema. Er zijn een beperkt aantal plaatsen.
Pak dus deze unieke kans en schrijf je snel in:

Schrijf je in!